TTGV1 EŞ VE DEVAM YATIRIM FONU

Ttgv1 Logo

 

Türkiye’de ölçeklenme ve erken büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine, bağımsız girişim sermayesi fonları tarafından yapılacak sermaye yatırımlarına eş veya devam yatırım modeli ile katılım için oluşturulmuş bir fondur. TTGV’nin girişim sermayesi alanındaki tecrübe ve tespitlerini, uzman bağımsız girişim sermayesi fonları ile kurulacak ortaklıklarla birleştiren yenilikçi bir yatırım aracıdır. 

Ttgv1 Webgorsel Tr

YATIRIM TEZİ VE STRATEJİSİ

TTGV1 Fonu teknoloji girişimlerine odaklı VC’lerle esnek bir yatırımcı ilişkisi kurarak;

  • Küresel ölçeklenme ve teknoloji ihraç etme potansiyeli bulunan şirketlerin büyümelerini destekleyecek yatırımlar yapar,
  • TTGV'nin Girişim Geliştirme ve Explore program portföyündeki hızlı büyüme ve yüksek getiri potansiyeli taşıyan şirketlere profesyonel yatırımcıların ilgisini çekmeyi amaçlar,
  • Girişim sermayesi ekosisteminin farklı noktalarını besleyerek bütünsel etki yaratmayı hedefler.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Degerlendirme Kriterleri 1Degerlendirme Kriterleri 2

 

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

SaaS - Hizmet Olarak Yazılım

Sağlık ve Yaşam Kalitesi Teknolojileri

Tarım ve Gıda Teknolojileri

Çevre Dostu Teknolojiler

KÜNYE

Model Bağımsız girişim sermayesi fonları tarafından yapılacak sermaye yatırımlarına eş veya devam yatırım modeli ile katılım için oluşturulmuş kapalı uçlu bir fon.
Hukuki Yapı Hollanda’da Teknoloji Yatırım tarafından kurulan ve TTGV’nin de ortak olacağı BV şirket yapısı.
Fon Danışmanı Teknoloji Yatırım
Yatırım Şekli Sermaye, borç/ödünç ve sermaye-borç karması pay senedine dönüştürülebilir nitelikte finansman araçları.
Coğrafi Odak Türkiye kaynaklı teknoloji şirketlerinin ürün ve hizmet ihraç etmesini hızlandıracak yatırımlar yapılması önceliklidir. Şirket merkezi Türkiye dışında konumlanabilir.
Fon Büyüklüğü 20 Milyon EUR
Fon Ömrü 10 Yıl
Yatırım Süresi 5 Yıl

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.